• 0850 500 0045
Online İşlem Merkezi

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- KONU:

İşbu Sözleşme'nin konusu, SATICI' nın ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı: LODOSNET Bilişim Elektronik Haberleşme İthalat İhracat San.ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Peker Mh. Hakkı İplikçi Cd. No: 16/A Şehzadeler Manisa
Telefon: 0850 500 0045
E-Posta: info@lodosnet.com.tr
MADDE 3- ALICI BİLGİLERİ:
Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-Posta:
MADDE 4-SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin türü, satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıda belirtilen gibidir;

Hizmet Türü:
İşlem Kodu:
Satış Fiyatı (KDV Dahil):
Ödeme:
Hizmetin İfa Tarihi:
Fatura Adresi:
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- Alıcı, madde 4'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2-SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

5.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI' dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Hizmetin ifasından sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI' ya ödenmemesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur. 5.6- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI 'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 - İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER;

6.1- ALICI' nın hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifdaya sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, ALICI' ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6.2- SATICI, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 1 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edilir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde rezervasyonu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

YER/ TARİH:
SATICI:
KURUM ADI:
ADRES:
İMZA
YER/ TARİH:
SATICI:
KURUM ADI:
ADRES:
İMZA